Senaste inläggen

ANNONS
Av Lena Palmén - 7 juni 2013 12:31

Idag kunde vi skicka ut följande pressmeddelande. Skönt! För löften ska hållas.


===================================


Sommarjobb för alla ungdomar i tre årskullar. Öppet hela sommaren på Brygghuset, Mötesplats Norrby och fritidsgårdar på Hulta-Hässleholmen. Läger, kollo och badresor. Borås Stad har laddat en händelserik sommar för alla ungdomar.


- Sommarjobben är ett av de viktigaste beslut vi har tagit. Det har vi fått bekräftat med lovord från många håll, berättar kommunalrådet Lena Palmén (S).


Borås Stad erbjuder i sommar feriejobb åt alla födda 1995-1997. Cirka 1 450 ungdomar har sökt sommarjobb, och alla får ett erbjudande. Var och en får arbete i cirka 120 timmar, fördelat på tre eller fyra veckor. Ungdomarna gör ett riktigt arbete, men är inte vikarier för ordinarie personal.


Sommartorsdagarna på Stora torget har i år State of Drama, Ulrik Munther, Linnea Henriksson, trion Rickfors, Ronander och Hylander, Icona Pop, Petra Marklund och Legends of rock.


Brygghuset har öppet hela sommaren och ungdomsevent vid tre tillfällen för målgruppen 14-17 år. Mötesplats Norrby har också öppet hela sommaren. Framtid Sjöbo stänger bara två veckor.


De flesta fritidsgårdar stänger någon eller några veckor i sommar. Hulta och Hässlehus turas om så att hela tiden någon är öppen. De båda veckor Hässlehus är stängt erbjuder man istället spontanverksamhet med FC Ibra.


- Stadsdelarna har gjort ett rejält arbete tillsammans för att få ihop bra aktiviteter och ett bra öppethållande, tycker Lena Palmén.


Hulta fritidsgård, Sandareds fritidsgård, Munkågården och Hässlehus ordnar olika läger, och sista veckan i juni är det ungdomsfestival på Hässleholmen. I Dalsjöfors ordnas kanotpaddling under juni. Badresor till Sjömarken pågår hela sommaren för åldrarna 7-12 år, och kolonin i Espevik är för barn 9-12 år. Odenslunds 4H-gård har kaninläger, ridläger eller djurkollo under sex veckor.


Borås AIK erbjuder fotbollskonfirmation under juni. Mariedals IK, Borås GIF, Fristad GoIF och Brämhults IK har fotbollsskolor. I Dalsjöfors finns Sommarproffsen, en kombinerad fotbolls- och tennisskola. Brottarklubben Hässlehus IK och Borås Judoklubb har sommarträning.


- Våra sommarjobb har varit bra också för föreningslivet som till exempel kunnat få ledare till fotbollsläger på det viset, påpekar Lena Palmén.


FC Ibra har sommarverksamhet under nio veckor, inklusive utflykter till Gothia cup. Föreningen Tåget har under fyra veckor aktiviteter som dockteater, måleri och skulptur för åldrarna 7-12 år. I Cirkus Cirkör får man prova att vara cirkusartist - tre olika grupper för ungdomar 7-16 år.


Stadsbiblioteket har fantasydagar en vecka i juni. Stadsdel Öster har sommarbokklubb där alla som läser åtta böcker kan vinna priser, och på Väster pågår ”sommarboken”. Yngre barn har Sommarkul i Hässleparken i fyra veckor.

En samlad bild av Borås Stads aktiviteter i sommar finns på vår webbplats, boras.se/sommarlov.

ANNONS
Av Lena Palmén - 12 maj 2013 18:05

Från dagens BT


Politik för att unga ska känna framtidstro


Sverige är ett bra land på många sätt. Men det finns tecken på att Sverige är på väg åt fel håll. Många känner en oro inför framtiden. Idag saknar över 400 000 personer ett jobb att gå till. Arbetslösheten är högre än i våra grannländer. Ungefär 100 000 är ungdomar. Vi vet att hälften av dem saknar fullständiga gymnasiebetyg.


När jobben tryter söker sig allt fler till studier. Ett bevis på det är att antalet unga som söker till högskolan aldrig har varit större än nu. Trots det har regeringen de senaste åren skurit ned antalet utbildningsplatser kraftigt och minskat resurserna till landets gymnasier. Samtidigt misslyckas var femte rekryteringsförsök på grund av att företag inte hittar rätt kompetens. Vi är på väg i fel riktning. Rekryteringsgapet ökar.


Nyligen presenterade regeringen sin vårproposition. Med tanke på att regeringen utökades med två ministrar efter valet 2010 gör vi följande konstaterande: Aldrig har så många haft så lite att säga till en så stor massa.


Vi är på väg mot något som på sikt är ännu värre, både för ungdomen, för företagen och för samhället. Sverige behöver en ny politik som växlar över till en färdriktning där människor steg för steg känner framtidstro och som inte hindrar företag från att växa.


Vi socialdemokrater har flera framtidsinriktade förslag som ökar ungas möjligheter. Redan i höstas föreslog vi ett massivt utbildningspaket med 35 000 platser. Nu går vi vidare.I juni lämnar fler än 12 000 elever grundskolan utan behörighet att komma in på något av gymnasieskolans nationella program.


Vi har en skyldighet att se till att varje elev får reella möjligheter till fullständiga betyg. Därför föreslår vi att skolplikten utvidgas till att omfatta upp till fyra veckor av sommarlovet. Den utökade undervisningen ska gälla de elever i årskurs 9 som inte nått målen under terminen.Vi ska överbrygga rekryteringsgapet på svensk arbetsmarknad. Vi ser ett behov på arbetsmarknaden av bland annat ingenjörer, biomedicinska analytiker samt grundskolelärare och gymnasielärare med ämneskompetens inom matematik och naturvetenskap.


Även i yrken med krav på lägst gymnasiekompetens finns brister idag och framöver, såsom undersköterskor och busschaufförer. Vi föreslår därför platser så att fler får rätt behörighet med start redan i sommar.Socialdemokraterna är övertygade om att framtiden kan bli ljusare för alla – om vi samarbetar, gör rätt prioriteringar och tar itu med dagens samhällsproblem. Sverige kan bättre än idag.


Lena Palmén Kommunalråd Borås (S


)Inga-Kersti SkarlandBiträdande oppositionsråd Ulricehamn (S)

Av Lena Palmén - 7 maj 2013 14:01

Tack alla! Pedagoger, elever, skolledare och alla andra som verkar i och kring skolan. Idag fick vi pris av Sveriges Kommuner och Landsting som en av åtta kommuner om har lyckats med jobbet att ständigt bli bättre.


Som många av er vet pågår ett fortsatt intensivt arbete för att nå ännu längre. Men just idag tycker jag det är läge att stanna upp, och suga på den här karamellen.


Läs också gärna det jag skrev häromveckan: Dags att lyfta det goda i skolanBilden: Camilla Kvibro och Malin Carlsson på Skolriksdagen i Stockholm, där priset delades ut tidigare idag.


Av Lena Palmén - 2 maj 2013 14:24

Skrota fas 3 och skapa riktiga jobb


Idag stannar över 400 000 människor hemma från jobbet varje dag. För de har inget jobb att gå till. Cirka 70 000 personer har inte haft ett arbete att gå till på över 2 år. Detta är nästan tre gånger så många som för sex år sedan.


Nästan hälften av de långtidsarbetslösa ingick i februari i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin, det som tidigare kallades för fas 3.I fas 3 ska den arbetssökande arbetsträna hos en anordnare med aktiviteter som liknar arbete, men inte får vara riktiga arbetsuppgifter.Vi vet att långvarig arbetslöshet tenderar att slå ut människor permanent från arbetsmarknaden.


För att arbetslösheten ska kunna gå ner när konjunkturen vänder krävs därför insatser för dessa personer omgående.Forskningen har också tydligt visat att ju mer aktiviteten för den arbetssökande påminner om riktiga arbeten, desto större är sannolikheten att den arbetssökande senare kan återgå i ett vanligt jobb.


Dagens fas 3 där arbetsuppgifterna uttryckligen förbjuds från att vara riktiga arbetsuppgifter är därför djupt olyckligt. Återkommande rapporter om missförhållanden som att arbetslösa fått se på film och äta popcorn i verksamheten är ett starkt uttryck för det underliggande problem som finns i verksamheten.


Bara 15 procent har hittills lämnat fas 3 för utbildning eller jobb.Det är centralt för människors välmående att känna att de bidrar till samhället snarare än att de belastar samhället. Studier vid Mittuniversitetet visar att arbetslösa som längtar efter ett arbete drabbas av psykisk ohälsa i betydligt högre utsträckning än andra samt att den psykiska hälsan försämras ytterligare av att vara i situationer där många andra också är arbetslösa.


Utformningen av sysselsättningsfasen inom jobb och utvecklingsgarantin är ekonomiskt oansvarigt Det är ett slöseri med arbetskraft att aktivt tilldela dem meningslösa uppgifter och dessutom betala anordnare för detta. Det är tydligt att det finns annat arbete som behöver utföras och som skapar värde i samhället. Vi har till exempel stora behov av avlastning i välfärdssektorn och då särskilt inom vård och omsorg.


Därför vill Socialdemokraterna skrota fas 3 och föreslår en mer framtidsinriktad reform genom extratjänster i offentlig och ideell sektor riktade till långtidsarbetslösa. Staten ska stå för hela lönekostnaden som ska vara i enlighet med kollektivavtalen. Det ska finnas lokala avtal med parterna och antalet extratjänster ska stå i proportion till den ordinarie arbetsstyrkan. Extra tjänsterna ska också gå att kombinera med utbildning.


Alla ska få möjlighet till ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Sverige tjänar på att vi håller ihop. Sverige kan bättre.


Lena Palmén (s) kommunalråd Borås


Inga-Kersti Skarland (s) biträdande oppositionsråd Ulricehamn


Lisa Dahlberg (s) kommunalråd Mark

Av Lena Palmén - 24 april 2013 08:23

Idag publicerade BT min debattartikel om skolan. Här är den:

Tänk er att ideligen få läsa och höra i medierna om kris i skolan, om fritt fall, om arbetsplatser i upplösning. Kan det bidra till arbetsglädje, lugn och nyfikenhet hos våra elever? Troligen inte. Föräldrar – och kanske ännu mer våra barn och unga i Borås - behöver en motbild. Den som visar på allt det som fungerar väl i Boråsskolornas värld.

Nyligen presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) den mest omfattande årliga översikten om läget i landets skolor. Och den visar på en utveckling i Borås de senaste åren som många andra kommuner lär avundas oss. Vi är en av bara åtta kommuner i landet som har blivit bättre och bättre varje år sedan 2009. SKL beskriver det som en ”imponerande bedrift”. Både de kommunala skolorna och friskolorna i Borås går mot allt bättre resultat.

”Lust att lära – möjlighet att lyckas”, det är devisen vi jobbar efter. Och just i år har också SKL lagt fokus på motivation. Mer än hälften (55 procent) av åttondeklassarna i Borås kommunala skolor ställer sig bakom påståendet att skolan väcker nyfikenhet och vilja att lära mer. Riksgenomsnittet för åttorna på denna fråga är 45 procent. Vi ligger alltså långt över snittet när det gäller denna viktiga parameter – för vad är en skola utan nyfikna elever? Just nu pågår ett högprioriterat arbete att nå ännu längre, för vi kommer självklart inte att nöja oss med 55 procents nyfikenhet!

Vi gör nu också en extra satsning på 9 miljoner kronor för att lyfta Borås när det gäller datorer och surfplattor ute i våra grundskolor. Forskningen som visar på goda resultat börjar komma. ”Elever som får använda dator eller surfplatta lär sig snabbare att läsa och skriva”, refererar Dagens Nyheter (17/4) en ny studie. Datorer och surfplattor är helt säkert inte det allena saliggörande, men i en värld där dessa verktyg finns i stort sett överallt utanför skolorna måste de självklart få en stor plats också i skolorna.

Missuppfatta mig inte. Jag vet att det också finns många problem och brister. Den som är missnöjd ska få tala om det. Men dessa problem får inte göra att vi missar det övergripande: Skolorna i Borås är på rätt väg – vi måste våga se och prata om det också!Lena Palmén (S)Kommunalråd med ansvar för skolfrågor

Av Lena Palmén - 17 april 2013 14:41


Idag är jag med i ett pressmeddelande. Det här känns bra!
 
"Femton nya miljoner kronor till grundskolan föreslår Kommunstyrelsen i Borås på måndag. Pengarna ska användas till it-utrustning och läromedel.

- Det är jätteroligt att vi har fått ekonomiskt utrymme att bygga vidare på vår positiva utveckling i skolan, säger ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S).


Nio miljoner kr ska användas till datorer och surfplattor i skolorna. Pengarna ska fördelas till stadsdelarna främst med inriktning på att utjämna skillnader mellan olika skolor.

Övriga sex miljoner ska användas till läromedel och fördelas till stadsdelarna allt efter elevantal i skolorna.


- Allt fler undersökningar visar vikten av bra it-användning i skolorna. Därför känns det betydelsefullt att kunna göra den här förstärkningen, säger Lena Palmén.


Pengarna är engångsbelopp för satsningar under 2013. Tilläggsanslagen kommer från stabiliseringsfonden, som upphör vid slutet av året och där pengarna fördelas till olika placeringar. Det slutliga beslutet om tilläggsanslagen tar Kommunfullmäktige 23 maj, samtidigt med årsredovisningen för 2012."


Här hela ärendet som tas upp i kommunstyrelsen på måndag.  


Om satsningen i Borås Tidning

Av Lena Palmén - 12 april 2013 15:54


Drygt 400 000 personer är arbetslösa i Sverige. Över 100 000 av dessa ungdomar är mellan 18-24 år. Över 30 000 unga har i dag varit arbetslösa i mer än sex månader. Det håller tillbaka drömmar och framtidshopp.

Tyvärr är Boråsregionen inget undantag. Närmare 8 000 personer i vår region tvingas varje dag stanna hemma från jobbet. För de har inget jobb att gå till. Drygt 2 200 ungdomar är arbetslösa i Boråsregionen. Det är ett misslyckande för Sverige och för Boråsregionen.

Antalet sökande till kurser och program vid landets universitet och högskolor har aldrig varit större. Under de senaste fem åren har antalet sökande ökat stadigt – främst i gruppen upp till 24 år. Strax innan julen 2012 presenterade Högskolverket en rapport som visar att andelen högskoleexaminerade i Sverige sjunker och kommer att fortsätta sjunka framöver. Det får effekten att allt färre av våra unga ges möjlighet att studera, och Sveriges långsiktiga konkurrenskraft urholkas.

Regeringen har under två år dragit ner på 20 000 utbildningsplatser vid svenska universitet och högskolor. Inför i år skar regeringen bort runt 6 000 platser. Nu, några månader senare, meddelar regeringen att man för tillbaka 1 400 platser. Det är ett framsteg att regeringen nu tar ett litet steg i rätt riktning, även om det är marginella förbättringar. Men vi kan konstatera att regeringen fortfarande nekar 18 600 ungdomar att studera vidare. Sverige är förmodligen det enda land i världen som sänker sina utbildningsambitioner istället för att höja dem.

Det går inte att ta Sveriges historiskt starka ekonomiska ställning för given. Därför krävs rejäla krafttag. Vi föreslog redan i höstas att 35 000 nya utbildningsplatser skulle skapas för att möta rekryteringsgapet vi ser på arbetsmarknaden.


Vi menar att Sverige behöver möta utvecklingen genom framtidsinriktade investeringar i kunskap och innovationer. Vi ska öka vår konkurrenskraft och vinna framgångar på nya internationella marknader.


Vi socialdemokrater har siktet inställt på att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. Antalet arbetade timmar ska öka.Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Då duger det inte med att flytta lite utbildningsplatser fram och tillbaka – och långsiktigt minska dem. Det duger inte att vi har företag som tvingas tacka nej till order på grund av att de inte hittar rätt kompetens samtidigt som vi har massarbetslöshet. Människor stängs ute och de svenska företagens konkurrenskraft hotas. Sverige kan bättre.


Lena Palmén, kommunalråd Borås (S)

Lisa Dahlberg, kommunalråd Mark (S)

Mattias Josefsson, oppositionsråd (S)
Presentation


Jag heter Lena Palmén och är sedan 2006 Socialdemokratiskt kommunalråd i Borås Stad. På bloggen kommer jag att skriva om sånt som jag tycker är viktigt för att Borås ska bli en ännu bättre stad att bo och leva i.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2013
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ borasbloggen.se med Blogkeen
Följ borasbloggen.se med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se