Alla inlägg under februari 2013

Av Lena Palmén - 26 februari 2013 18:06

Det här är så bra och roligt. Här är pressmeddelandet som gick ut tidigare idag:Bland 53 tävlande kommuner från hela landet blev Borås idag utsedd till Sveriges föreningsvänligaste kommun 2012.

- Ett målmedvetet arbete ligger till grund och jag är stolt över att det gett resultat, säger Cecilia Andersson (C), ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden.

 
Resultaten syns bland annat genom att Borås kunnat notera ökade aktiviteter både i föreningslivet och hos barn och ungdomar.

- Det beror mycket på att vi ger bra bidrag och bra stöd till föreningslivet. Och det tänker vi fortsätta med, lovar ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S).

Det finns många starka sidor som gett Borås priset. Utöver generösa bidrag till föreningar av olika slag finns föreningsutbildningar, idrottsskola, föreningsveckan med föreningsgalan, Boråsklassikern, aktivitetsplatser och arbetet med säkra och trygga föreningar.

- Borås föreningsliv består av många delar utöver idrott, vi har till exempel också kulturföreningar och sociala föreningar, poängterar Tommy Jingfors, chef för Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

En viktig del är att Borås som en av få kommuner i Sverige har ett eget pris till "årets integrationsfrämjande förening", en förening som arbetar för demokrati och jämställdhet och mot främlingsfientlighet.

- Och våra föreningar gör ett fantastiskt arbete — härligt att vi stöttar dem så bra att vi är bäst i Sverige, gläder sig Lena Palmén.

Priset till årets föreningskommun är instiftat av Sveriges Föreningar, som arbetar för att skapa och utveckla paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet. Priset kommer officiellt att delas ut under våren.

- Vi har ännu inte bestämt hur och var, men vi kan lova att boråsarna ska få vara med och dela vår glädje och stolthet, säger Cecilia Andersson.

 

 

ANNONS
Av Lena Palmén - 26 februari 2013 10:35

Från dagens BT av  


Ann-Christin Ahlberg (S) Riksdagsledamot Borås

Lena Palmén (S) kommunalråd BoråsEn A-kassa att lita på


TCO frågade politikerna i måndagens BT vilken A-kassa vi ska ha. Socialdemokraterna vill höja taket och ersättningsnivån för att bygga upp försäkringen igen. Detta är den viktigaste åtgärden för att den ska fungera som det är tänkt. En bra arbetslöshetsförsäkring lägger grunden för ordning och reda på arbetsmarknaden och är en viktig beståndsdel i ett modernt välfärdssamhälle.


Vi vill påminna om att Moderatregeringen steg för steg har förstört försäkringen och det är dyrt att vara med. 500 000 lämnade försäkringen som en följd av regeringens politik. Många står nu helt oförsäkrade vid arbetslöshet eller får väldigt låg ersättning och fler och fler blir beroende av kommunernas försörjningsstöd för att klara sig.


För att fler ska få ett rimligt inkomstskydd vid arbetslöshet föreslår vi att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs från dagens 680 kronor till 910 kronor per dag. Det innebär att den maximala inkomst som berättigar till 80 procents ersättning höjs från 18 700 kronor till 25 000 kr. Taket sänks efter 100 dagar med 150 kr till 760 kr per dag.


Vi vill också sänka avgifterna till A-kassan så att fler skaffar sig försäkringsskyddet. Målet är att arbetslöshetsförsäkringen ska vara attraktiv för alla, både den som löper hög risk för arbetslöshet och den som löper låg risk. Ett medel för att skapa hög anslutning till arbetslöshetsförsäkringen är att sätta avgiften så lågt att den som tjänar minst kan vara med. Ett annat sätt är att den är så bra att man inte blir satt på bar backe för att man råkar bli arbetslös.


Socialdemokraterna vill avskaffa arbetslöshetsavgiften. Arbetslöshetsavgiften innebär att de som löper störst risk att bli arbetslösa får betala högst avgift. Det är ingen rimlig ordning. En generell försäkring där vi sprider riskerna över alla a-kassornas medlemmar är det solidariska alternativ vi föredrar.


Vi socialdemokrater vill ha en A-kassa, som fungerar och som man kan lita på om man råkar bli av med jobbet.
ANNONS
Av Lena Palmén - 24 februari 2013 14:23

Svar från Sara Andersson (S) och mig i BT v 8


I BT den den 13 februari framställer Anna Svalander (FP) och riksdagsledamoten Tina Acketoft (FP) tillsammans Folkpartiet som bildningens, och inte minst folkbildningens, riddersparti. Men synar vi detta i sömmarna tycks inte bara riddaren falla från hästen, utan även kungen från sin tron.


”Tragiskt att de RödGröna sänkt anslaget till folkbildningen” skriver debattörerna och vidare att anslaget till folkbildning sedan 2003 nästan har halverats i Borås. Detta är politiskt självmål av stora mått. Svalander och Acketoft har fel från grunden.


Under huvuddelen av tiden, 2003 – 2010, konstaterar vi att inte bara ansvarigt kommunalråd i Borås utan också kulturnämndens ordförande har Folkpartiet som politisk hemvist. En troligen unik situation med totalt folkpartistiskt ansvar under den period när den absoluta huvuddelen av besparingen på studieförbunden i Borås beslutades.


Den jämförelse med Falköping som Svalander och Acketoft gör är onekligen intressant. Påståendet att Borås bara satsar 29 kronor per invånare till studieförbunden, medan Falköping lägger 58 kronor, bygger på felaktiga uppgifter. Hur märkligt det än kan verka så har Svalander/Acketoft i sin kalkyl helt sonika glömt 1,4 miljoner som årligen går från Borås stad till idrottens studieförbund Sisu. Den korrekta summan för Borås blir då 40 kr/invånare.Denna korrigering till trots får man inte glömma att det under de borgerliga åren genomfördes för folkbildningen kännbara besparingar. Det faktum förändrar inte ens en vårdslös hantering av statistik och siffror.


När det gäller Falköpings nivå kan man också ställa sig frågan: Är möjligen förklaringen att Folkpartiet saknat allt politiskt inflytande där de senaste 5 åren? Folkpartiet har länge försökt profilerat sig som utbildningspartiet nummer ett. Men utvecklingen under de borgerliga åren i Borås är svår att jubla över. Lika illa är det på nationell nivå där FP-företrädare mest har engagerat sig för elitsatsningar, betyg och kaserngårdsdisciplin.


En seriös diskussion om studieförbundens betydelse för folkbildningen – och den betydelsen är stor! - ställer vi gärna upp på. Men en attackinriktad politisk anklagelseskrift mot de Rödgröna, byggd på så mycket felaktigheter som Svalanders/Acketofts artikel, är en riktigt dålig utgångspunkt. Vi kan inte låta så dålig ordning på fakta passera, i synnerhet inte när det handlar om ett ämne som folkbildning!

Av Lena Palmén - 20 februari 2013 12:02

 Från debattsidan i dagens BT av Inga-kersti Skarland Ulricehamn och mig.


Alla barn har rätt till bra förskola

Istället för fortsatta skattesänkningar vill Socialdemokraterna investera i barnens möjligheter till utveckling. På sikt vill vi göra förskolan avgiftsfri från 2 års ålder.

Idag har inte alla barn tillgång till förskolan i tidiga åldrar. Tidigare sågs förskolan som barnpassning när föräldrarna arbetade. Idag är den en viktig pedagogisk verksamhet och borde vara självklarhet för alla barn.

Forskningen visar att barn som har gått i en bra förskola lyckas bättre i skolan och i livet. Detta gäller särskilt barn som växer upp i en mer studieovan hemmiljö. Investeringar i en kvalitativ förskola ger bättre resultat än resurser som sätts in senare i livet.

Med det som utgångspunkt har Socialdemokraterna presenterat förslag om framtidens förskola; allmän förskola från två års ålder, högre kvalitet i förskolan och att öppna förskolan för alla barn.

Syftet med förslagen är dels att säkra alla barns rätt till en bra förskola, vilket ger barnen bättre förutsättningar att ta till sig kunskap och att underlätta för föräldrar att arbeta.

Vi vill på längre sikt göra förskolan avgiftsfri. Genom allmän förskola från två års ålder ger det en avgiftssänkning med 420 kronor per månad, totalt 5040 kr per barn och år.

För att barnen ska gynnas av att gå i förskola krävs att förskolan är bra. Därför krävs ett stärkt fokus på lärande, mindre barngrupper och investeringar i personalen.

Ambitionen är att kunna genomföra reformen under nästa mandatperiod. Den stress som vi kan se i dagens förskola behöver givetvis åtgärdas tidigare än så. Därför är det beklämmande att statsminister Fredrik Reinfeldt markerat att ett femte jobbskatteavdrag är prioriterat för Moderaterna inför 2014. Politik handlar om att prioritera. Moderaterna väljer fortsatta skattesänkningar ovanpå de närmare 150 miljarder kronor man redan genomfört.

För att finansiera dessa skattesänkningar har regeringen vältrat över allt mer kostnader på kommunerna. Hittills motsvarar det åtminstone 70 öre i höjd kommunal skatt. Det handlar bland annat om ökade kostnader för försörjningsstöd, LASS, LSS och frysta statsbidrag. Detta är en av orsakerna till de problem vi ser inom förskolan runt om i Sverige idag.

Vi ser istället investeringar i barnen, förskolan och skolan som mer prioriterat. Socialdemokraterna har betydligt högre ambitioner med kunskapsnationen Sverige. Inför i år avsatte S ytterligare 3 miljarder kronor riktade till skolan. För Borås del hade det inneburit cirka 30 miljoner kronor mer och för Ulricehamn hade det motsvarat 7 miljoner kronor.


Inga-Kersti Skarland

Socialdemokraterna

Av Lena Palmén - 14 februari 2013 15:27

Idag skriver BT om rektorernas pressade arbetssituation och om det prioriterade uppdraget kommunchefen Svante Stomberg har fått av stadens politiska ledning - att sätta fullt fokus på skolan.

Vi vill ännu, som framgår i tidningen, vara sparsamma med detaljer, tills ett handlingsprogram presenteras längre fram i vår.


Min utgångspunkter för arbetet är att Borås redan har en skola som ger de allra flesta elever en bra start i livet, men det räcker inte!


Därför har vi antagit strategidokumentet "Bildningsstaden Borås" - läs gärna och lämna synpunkter. 

Ytterligare ett par lästips:

* Genom Centrum för flerspråkigt lärande vill vi bland annat "utveckla en forskningsbaserad syn på modersmålets betydelse för kunskapsutvecklingen"
* Matematiksatsningen där Borås visar förbättrade resultat i matte och går mot trenden.


Även när det gäller den fysiska miljön på skolorna är mycket under arbete, med modernare lokaler på Bergdalskolan och Kristinebergskolan, därefter också Bodaskolan.

Av Lena Palmén - 12 februari 2013 12:38

Idag debatterar vi tillsammans i BT, jag och de andra socialdemokratiska kommunalråden i Sjuhärad.

 
Sanningen har hunnit ifatt den borgerliga regeringen

 
Allt fler tvingas varje dag stanna hemma från jobbet. Då de inte något  jobb att gå till.  Unga under 25 år möter flest stängda dörrar samtidigt som antalet utbildningsplaster minskar.


I BT den 5/2 kan man läsa att Högskolan i Borås tvingas skära ner antalet platser. I samma tidning rapporteras att en hel bransch saknar utbildad arbetskraft och att en övervägande del av alla som är arbetslösa inte har rätt till a-kassa.


Det tidigare ganska välfungerande samspelet mellan arbetet och utbildning, människors möjligheter att ställa om mellan olika arbete och företagens möjlighet att hitta rätt utbildad personal har krackelerat.


Vi har under ett par år på debattsidan försökt beskriva vart Sverige och Boråsregionen är på väg. Nu kan vi konstatera att vi är där, sanningen har hunnit i kapp den borgerliga arbetsmarknadspolitiken.


För 2013 så har regeringen för hela Boråsregionen endast medel till 175 platser på yrkesutbildning mot de dryga  400 platser som fanns 2011. För 2014 är det noll utbildningsplatser för för vår regionen. Tilldelningen till yrkeshögskolan minskar i samma höga takt. Detta sker i ett läge när allt fler stängs ute.

Nu kommer dessa möjligheter till utbildning och vidareutbildning till största delen att försvinna. Regeringens standardsvar är att om det är så bra får kommunerna lösa det själva. Idag har väldigt många kommuner stora bekymmer att få pengarna att räcka till förskolan, skolan och äldreomsorgen. Trots skattehöjningar så tvingas kommuner till neddragningar i kärnverksamheterna. I ett läge med ökande arbetslöshet så svär regeringen sig fri från ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. De blundar för företagens bekymmer att hitta utbildad personal.


För Socialdemokraterna är ansvaret för denna fråga glasklar. Det är staten som måste axla den. Därför har Socialdemokraterna på riksplanet föreslagit stora och nödvändiga utbildningsinsatser för unga, bland annat kontrakt för unga arbetslösa utan gymnasieutbildning och yrkesintroduktionsprogram för unga. Dessutom investerar vi i närmare 700 utbildningsplatser i Boråsregionen. Borås högskola får ca 250 platser, kommunal vuxenutbildning 340 platser och yrkeshögskolan ca 90 platser till.


Sverige och Boråsregionen kan bättre.


Ulf Olsson (S) kommunalråd Borås

Lena Palmén (S) kommunalråd Borås

Mattias Josefsson (S) oppositionsråd Ulricehamn

Pelle Pellby (S) kommunalråd Mark

Peter Rosholm (S) kommunalråd Bollebygd

Stefan Carlsson (S) kommunalråd Svenljunga

Claes Redberg (S) kommunalråd Tranemo

Mats Palm (S) kommunalråd Herrljunga

Av Lena Palmén - 6 februari 2013 16:14

Vi bygger i Borås. Igår så beslutade kommunstyrelsen om Milstensgården.

Presentation


Jag heter Lena Palmén och är sedan 2006 Socialdemokratiskt kommunalråd i Borås Stad. På bloggen kommer jag att skriva om sånt som jag tycker är viktigt för att Borås ska bli en ännu bättre stad att bo och leva i.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ borasbloggen.se med Blogkeen
Följ borasbloggen.se med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se