Alla inlägg under augusti 2012

Av Lena Palmén - 31 augusti 2012 13:42

Från dagens BT


Regeringen har nu presenterat ett förslag på ett första steg av en byggandet av Götalandsbanan, med byggandet av en ny järnväg Göteborg-Borås och Linköping-Stockholm. Det är ett viktigt och positivt steg.


Visserligen ska det första spadtaget tas om 8 år och rör endast sträckan Mölnlycke – Bollebygd som ska vara klar först 2024. Men regeringen har i alla fall identifierat det vi socialdemokrater lyft fram under många år, nämligen landets tredje största pendlingsstråk Göteborg – Borås med över 11 miljoner resor varje år. Det är glädjande.


Samtidigt hade vi förväntat oss mer. När Trafikverket i våras föreslog att utbyggnaden mellan Göteborg – Jönköping ska ta 38 år var vi många i kommuner och regioner som reagerade kraftigt – från höger till vänster.


En av invändningarna vi har är att den 6,5 mil långa sträckan mellan Göteborg och Borås delas in i tre etapper samtidigt som den 20 mil långa sträckan mellan Linköping – Stockholm är en etapp.


Vi har full förståelse för att regeringen har ett tufft arbete att prioritera vilka investeringar som ska göras och när.

Samtidigt konstaterar vi att en utbyggd Götalandsbana avlastar västra Stambanan och ökar kapaciteten för godstrafiken till Göteborgs hamn. Hamnen hanterar mellan 60-70 procent av all containertrafik till och från Sverige. Därmed är hamnen och förutsättningarna för företag att nå hamnen en nationell angelägenhet.


Vi hade sett fram emot ett besked om att sträckan Göteborg – Borås skulle vara fullt utbyggd till 2027, samtidigt som det Västsvenska paketet ska vara klart.


Under den senaste tiden har vi haft ett mycket gott samarbete mellan partier i kommuner och regioner med olika blocktillhörigheter. Vi hoppas att vi kan fortsätta detta arbete i samma anda. Allt för att stärka förutsättningarna för företagen i västra Sverige och stärka våra möjligheter att locka hit nya investerare och nya jobb.


Ulf Olsson (S) kommunstyrelsens ordförande Borås Stad

Lena Palmén (S) kommunalråd Borås Stad

Mattias Josefsson (S) vice ordförande kommunstyrelsen Ulricehamn

Stefan Carlsson (S) vice ordförande kommunstyrelsen Svenljunga

Pelle Pellby (S) vice ordförande kommunstyrelsen Mark

Claes Redberg (S) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Tranemo

Peter Rosholm (S) vice ordförande kommunstyrelsen Bollebygd

Jana Nilsson (S) vice ordförande kommunstyrelsen Varberg

ANNONS
Av Lena Palmén - 30 augusti 2012 12:25

Moderate riksdagsmannen Ericson från Mark skriver i sin blogg om Borås: Borås folkomröstning för barn om en ny lekplats jämför han med SÄPOS fester. Slöseri med skattepengar.


Sällan har jag läst något så okunnigt.


Borås anser att barnens åsikter är viktiga och att dom ska komma till tals. Nu ska vi göra en beslutande omröstning under hösten. Vilka pengar handlar det då om, jo 35 kronor per barn. Detta jämför Ericson med fester som de alliansstyrda myndigheterna har där summorna är flera tusen högre utslaget per person.


Vi i Borås anser att den lilla summan 35 kronor väl fyller sin funktion i utbildningssyfte om hur demokratin fungerar. Ett ypperligt tillfälle för skolan att lära sig i praktiken. Nu är det inte bara en vanlig liten omröstning utan det alternativ som vinner ska dessutom byggas.


Jag håller med Pelle Pelle (S) från Mark i hans analys om Ericson "han har åsikter om allt och alltid". Mitt råd till Ericson och (M) är gå hem och sopa rent utanför era egna dörrar.


I Borås ska vi ta tillvara barnens åsikter.

ANNONS
Av Lena Palmén - 30 augusti 2012 08:47

Efter gårdagens presentation så är jag besviken. Ett stort pådrag av alliansen där en satsning på snabbtåg ska genomföras.


Jan Björklund Har ett antal gånger nu talat om sträckan Borås-Göteborg som väldigt viktig. Men vad blev det? Göteborg-Borås blev Mölnlycke-Bollebygd utan löften att bygga vidare. Till vilken nytta? Det som går att glädjas åt är Götalandsbanan nu finns med i planerna om än väldigt rumphuggna.Socialdemokraterna kommer att jobba vidare, det måste till en järnväg värd namnet inom en överskådlig framtid.


Håller med Lena Melin Aftonbladet. Joe Labero har fått konkurrens "alliansens illusionstrick är nästan lika bra som hans" när det gäller att lura oss.

Av Lena Palmén - 29 augusti 2012 13:55

Från dagens BT:s debattsida

Ska Sverige och svenska företag klara av den allt tuffare internationella konkurrensen krävs konkurrenskraftiga villkor. Det är varken bolagsskatt eller arbetskraftskostnader som orsakar jobbflytten från Sverige utan snarare en undermålig infrastruktur och höga logistikkostnader. Västsverige tappar dagligen affärsmöjligheter på grund av vår dåliga infrastruktur. Ett modernt samhälle kräver förstorade arbetsmarknader.


En Götalandsbana öppnar ett nytt effektivt järnvägsstråk genom landet genom att binda samman Göteborg – Borås – Jönköping – Linköping/Norrköping – Stockholm. Den 65 km långa sträckan mellan Borås och Göteborg utgör redan idag landets tredje största resrelation med starkt dubbelriktad pendling trots undermålig järnvägsförbindelse.Den planerade sträckningen via Landvetter flygplats och det logistikcenter som växer fram i området förstärker naturligtvis möjligheterna ytterligare, vilket bland annat Handelshögskolan i Jönköping har pekat på.


Med Götalandsbanan kan 950 000 människor nå Jönköping inom en timme, mot 250 000 i dag. Linköpings arbetsmarknad skulle växa från 400 000 till 700 000 personer. Detta ger företagen helt andra förutsättningar att konkurrera.Vi kan glädjande konstatera att det inte råder några som helst meningsskiljaktigheter mellan blocken i vare sig kommuner eller i regioner i den här frågan. Vi är helt överens om Götalandsbanans betydelse. Men vi har farhågor till att regeringen vågar lägga fram ett förslag om Götalandsbanan i kommande infrastrukturproposition.


Därför avser vi att lägga en motion till Socialdemokraternas kongress om en snar tillkomst av Götalandsbanan. En investering i Götalandsbanan och Europabanan är beräknat till 125 miljarder kronor. Skulle man välja att lånefinansiera hela investeringskostnaden via riksgälden och tillämpa en kalkylränta på 4 procent, jämfört med dagens ränta är en mycket hög nivå, och en avskrivningstid på 40 år så innebär det en årlig kapitalkostnad på 6 miljarder kronor. Ställt i relation till Sveriges BNP så motsvarar det knappt 2 promille.


Vi är övertygade om att en investering i denna järnväg tillför en ökad ekonomisk tillväxt för Sverige som vida överstiger två promille av BNP.Vi tror på Sverige, på vår förmåga att skapa tillväxt och öka vår konkurrenskraft. Men för det krävs en väl fungerande infrastruktur. Det är dags att gå från ord till handling och binda samman Sverige med Götalandsbanan. Men frågan är om regeringen är så pass insiktsfull och vågar ta det beslutet.


(S) politiker Ulf Olsson och Lena Palmén Borås, Pelle Pellby Mark, Mattias Josefsson Ulricehamn, Jaana Nilsson Varberg, Claes Redberg Tranemo, Stefan Carlsson Svenljunga,  Peter Rosholm Bollebygd

Av Lena Palmén - 20 augusti 2012 09:27

Debatt  från dagens BT av Pelle Pellby (S) kommunalråd i Mark, Mattias Josefsson (S) oppositionsråd i Ulricehamn och mig.


Bostadsmarknaden är idag kraftigt snedvriden. Detta på grund av att den borgerliga regeringen har avskaffat räntebidragen och investeringsstödet för nybyggnation av hyresbostäder.När Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och SABO jämförde kostnaderna för en nybyggd hyreslägenhet på 100 kvadratmeter visade det sig att den är 2000 kronor dyrare per månad än ett nybyggt småhus eller en bostadsrätt. Studier vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, visar på liknande resultat.


Sverige står i ett läge där bostadsbristen är alarmerande i många kommuner och bostadsbyggandet lågt. Antalet nybyggda hyresrätter är rekordlågt. Hyresrätten fungerar ofta som en första hållplats för människor som flyttar till annan ort på grund av arbete. En bostadsmarknad som är snedvriden skapar därmed en trögare arbetsmarknad.


Förra året skrev Göteborgs-Postens ledarsida den 14 februari: ”Bostadsminister Stefan Attefalls viktigaste uppgift är att skapa neutrala villkor mellan bostadsmarknadens olika upplåtelseformer.”Svenska Dagbladets ledarsida skrev i samma veva att hyresrätten behöver en kriskommission: ”Det är ingen slump att Stockholms handelskammares vd, Maria Rankka, skriver på Brännpunkt den 18/2 och vill rädda hyresrätten. Hennes medlemsföretag kan inte rekrytera som de skulle vilja när blivande medarbetare inte kan hitta bostad.”


Alla har inte möjlighet att investera i en bostadsrätt eller villa. Andra vill inte göra det utan vill investera i annat. Och det måste vara varje människa rättighet att få använda sitt egna kapital hur man vill utan att behöva bli bestraffad.Globalt och i Sverige pågår en urbanisering. Men genom den kraftigt snedvridna bostadsmarknaden förstärks denna urbanisering i Sverige. Generationsväxlingen och bostadsrotationen i mindre orter uteblir. Många äldre människor som inte vill eller kan bo kvar i sin villa har inte råd att hyra en nyproducerad lägenhet.Vi tror på Sverige och Boråsregionen. Men vi befarar att den snedvridna bostadsmarknaden försvårar vår fortsatta tillväxt. Därför behöver frågan uppmärksammas.


Vi avser att lämna in en motion till Socialdemokraternas partikongress om hyresrättens villkor.Vi menar också att det inte kan vara rimligt att hyresrätten utestängs från att använda sig av så kallat ROT-avdrag, vilket är fallet idag. Det gör att skillnaderna ökar än mer. Dessutom uteblir en nödvändig upprustning av en stor del av det svenska bostadsbeståndet. Det gör att tusentals jobb går förlorade samtidigt som Sverige missar chansen att på allvar ställa om hyresrätterna till ett mer energisnålt och mer klimatvänligt boende.

Av Lena Palmén - 18 augusti 2012 10:06


Från en artikel i dagens BT går det att läsa om äldreomsorgen i stadsdel Norr.

En artikel om ett förslag som inte är politiskt behandlat. Där våra ledande politikern inte får komma till tals.

Jag tänker inte ha några synpunkter på hur BT jobbar eller att våra tjänstemän svara pressen när de får frågor. Vilket dom självklart ska göra.

Men jag anser att det är rimligt att de som har ansvaret och ska ta besluten faktiskt får komma till tals. Vilket vi i princip alltid får men inte i just denna artikel.

För många boråsare som idag läser BT är detta sanningen om hur det kommer att bli. När det väl stått i den lokala pressen på första sidan så är det inte omöjligt men ganska svårt att få ut budskapet att det faktiskt inte är politiskt behandlat ännu.

Många av sakerna som nämnas i artikeln ligger inte ens på stadsdel Norr att själva besluta om. Vi är dessutom mitt i budgetarbetet. Vi börjar närma oss tiden då vi politiker ska väga saker mot varandra. Göra dom prioriteringar vi tror är bäst för boråsarna. Som vi alla känner till så är ju inte pengarna vi har obegränsade. Vi måste väga för och emot för vi måste vara varsamma med boråsarnas skattepengar.

Just nu så har vi ett antal saker på gång som vi vill genomföra som också nämns i artikel. Bl.a en utredning om maten för våra äldre. Ska vi försöka laga mer mat i hemmet vilket vi tror är en bra ide så kanske vi måste förändra något annat. Vad det gäller trygghetslarm så har vi inte fört någon politisk diskussion att ta bort dom. Vi jobbar med våra korttidsplatser så att mer resurser kan användas till verksamhet. Vi är på väg att ta ta fram ett beslut om en anhörigcentral-mötesplats. Vi har beslutat  att Borås ska ha så kallade trygghetsboenden, nu gäller det bara att få fram dom.

När det gäller att minska timanställningar och anställa personal med rätt utbildning så är den frågan väldigt högt på vår dagordning.

Detta är lite av de saker vi jobbar med just nu.

Av Lena Palmén - 9 augusti 2012 12:59

 Debattartikel från dagens BT från Borås, Ulricehamn och MarkNya plan- och bygglagen är ett fuskbygge

Den nya plan- och bygglagen fyllde ett år i våras. Redan innan lagen trätt i kraft fick den kritik. Lagrådet och många branschföreträdare var skarpt kritiska.

De senaste åren har bostadsbyggandet varit rekordlågt. År 2009 och 2010 färdigställdes knappt 23 000 respektive 19 500 lägenheter i nybyggda hus. Det kan jämföras med 2008 då 32 021 lägenheter blev färdiga. Särskilt låg var nybyggnationen av studentbostäder, endast 125 nya studentbostäder färdigställdes under 2010, jämfört med i genomsnitt 1495 nya studentbostäder per år under perioden 1996-2009.

Vid införandet av den nya lagen framhöll regeringen särskilt sina ambitioner om ökat bostadsbyggande. Den lag som nu verkat i ett år går i motsatt riktning. Det måste gå snabbare mellan idé till spaden i marken. Kortas tiden minskar kostnaderna och konkurrensens på byggmarknaden ökar.

Bostadsbristen är alarmerande i många kommuner. Saknas det bostäder blir rörligheten på arbetsmarknaden mindre och arbetsgivarna får svårare att rekrytera kvalificerad arbetskraft.

Regeringen har ökat möjligheten till andrahandsuthyrning. Det kan vara en möjlighet att på kort sikt få fram ett begränsat antal tillfälliga bostäder. Men det ger inga nya lägenheter.

Bostadsminister Stefan Attefall skyller det låga bostadsbyggandet på kommunerna. Det är riktigt att kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen. Kommunerna behöver prioritera långsiktig planering, se till att det finns byggklar mark och föra dialog med byggherrar. Men de grundläggande förutsättningarna är statens ansvar. Staten ska se till att lag och regelverk fungerar för marknaden och att kommunerna har rätt förutsättningar för att kunna ta sitt bostadsansvar.

Kommunerna och byggherrarna bad om en förenklad plan- och bygglag där planeringen skulle bli enklare och mer effektiv. I stället blev den i många stycken krångligare och ökade administrationen.

Det duger inte. Bristerna på bostadsmarknaden är allvarliga och måste uppmärksammas på alla upptänkliga sätt. Vi avser att lämna in en motion till Socialdemokraternas kongress om att förtydliga och förenkla plan- och bygglagen.

Det handlar om konkreta frågor kring sakägarbegreppet, informationsplikt vid bygglov och rivningsbeslut och hur start- och slutbeskeden fungerar i praktiken.

Även länsstyrelsernas roll i samband med samhällsplaneringen behöver klargöras. Det är rimligt att även länsstyrelserna omfattas av en maximigräns för handläggningstiden av överklagade planärenden.

Sverige har inte råd att försitta möjligheterna till jobb och tillväxt. Att ta ansvar och på allvar reformera plan- och bygglagen är ett viktigt steg för ökat bostadsbyggande.

Lena Palmén, kommunalråd Borås (S)

Pelle Pellby, kommunalråd Mark (S)

Mattias Josefsson, oppositionsråd Ulricehamn (S)

Av Lena Palmén - 7 augusti 2012 14:10

  Trädgårdsskötsel, kläder och smycken Hopi, manikyr och pedikyr, anteckningsböcker till gymnasieskolor, bageri och hälsa Ateljécafe.blogspot.com, plocka och sälja jordgubbar, tillverka dockor som kan användas som handduk, föreläsningen om hur det är att vara ung,  utifrån egna erfarenheter, hennatatueringar, försäljning av björkved, lokalvård,  designa och sälja shorts av second hand byxor MODEFIXA.SE,  Davids minifakta om Borås historia, försäljning av resegalgar, gatunderhållning av systrarna Hasselberg systrarnahasselberg.tumblr.commm


I förra veckan var jag och lyssnade då elever som varit sommarlovsentreprenörer presesenterade sina företag. Man blir imponerad minst sagt av vad de lyckats genomföra på denna korta tiden. Detta är en satsning som ingår i beslutet om att alla unga ska få ett sommarjobb. En del av dom unga väljer att starta företag trots att de inte garanteras någon lön.


Det finns gott hopp om att det ska startas företag i Borås även i fortsättningen.


Vill på detta sätt tacka för bra genomförd presentationer och även ett tack till Ewa och Ulla som i vanlig ordning varit med och stöttat eleverna med sin stora kunskap och erfarenhet.

Presentation


Jag heter Lena Palmén och är sedan 2006 Socialdemokratiskt kommunalråd i Borås Stad. På bloggen kommer jag att skriva om sånt som jag tycker är viktigt för att Borås ska bli en ännu bättre stad att bo och leva i.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 30 31
<<< Augusti 2012 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ borasbloggen.se med Blogkeen
Följ borasbloggen.se med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se