Inlägg publicerade under kategorin Politik

Av Lena Palmén - 12 maj 2013 18:05

Från dagens BT


Politik för att unga ska känna framtidstro


Sverige är ett bra land på många sätt. Men det finns tecken på att Sverige är på väg åt fel håll. Många känner en oro inför framtiden. Idag saknar över 400 000 personer ett jobb att gå till. Arbetslösheten är högre än i våra grannländer. Ungefär 100 000 är ungdomar. Vi vet att hälften av dem saknar fullständiga gymnasiebetyg.


När jobben tryter söker sig allt fler till studier. Ett bevis på det är att antalet unga som söker till högskolan aldrig har varit större än nu. Trots det har regeringen de senaste åren skurit ned antalet utbildningsplatser kraftigt och minskat resurserna till landets gymnasier. Samtidigt misslyckas var femte rekryteringsförsök på grund av att företag inte hittar rätt kompetens. Vi är på väg i fel riktning. Rekryteringsgapet ökar.


Nyligen presenterade regeringen sin vårproposition. Med tanke på att regeringen utökades med två ministrar efter valet 2010 gör vi följande konstaterande: Aldrig har så många haft så lite att säga till en så stor massa.


Vi är på väg mot något som på sikt är ännu värre, både för ungdomen, för företagen och för samhället. Sverige behöver en ny politik som växlar över till en färdriktning där människor steg för steg känner framtidstro och som inte hindrar företag från att växa.


Vi socialdemokrater har flera framtidsinriktade förslag som ökar ungas möjligheter. Redan i höstas föreslog vi ett massivt utbildningspaket med 35 000 platser. Nu går vi vidare.I juni lämnar fler än 12 000 elever grundskolan utan behörighet att komma in på något av gymnasieskolans nationella program.


Vi har en skyldighet att se till att varje elev får reella möjligheter till fullständiga betyg. Därför föreslår vi att skolplikten utvidgas till att omfatta upp till fyra veckor av sommarlovet. Den utökade undervisningen ska gälla de elever i årskurs 9 som inte nått målen under terminen.Vi ska överbrygga rekryteringsgapet på svensk arbetsmarknad. Vi ser ett behov på arbetsmarknaden av bland annat ingenjörer, biomedicinska analytiker samt grundskolelärare och gymnasielärare med ämneskompetens inom matematik och naturvetenskap.


Även i yrken med krav på lägst gymnasiekompetens finns brister idag och framöver, såsom undersköterskor och busschaufförer. Vi föreslår därför platser så att fler får rätt behörighet med start redan i sommar.Socialdemokraterna är övertygade om att framtiden kan bli ljusare för alla – om vi samarbetar, gör rätt prioriteringar och tar itu med dagens samhällsproblem. Sverige kan bättre än idag.


Lena Palmén Kommunalråd Borås (S


)Inga-Kersti SkarlandBiträdande oppositionsråd Ulricehamn (S)

ANNONS
Av Lena Palmén - 2 maj 2013 14:24

Skrota fas 3 och skapa riktiga jobb


Idag stannar över 400 000 människor hemma från jobbet varje dag. För de har inget jobb att gå till. Cirka 70 000 personer har inte haft ett arbete att gå till på över 2 år. Detta är nästan tre gånger så många som för sex år sedan.


Nästan hälften av de långtidsarbetslösa ingick i februari i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin, det som tidigare kallades för fas 3.I fas 3 ska den arbetssökande arbetsträna hos en anordnare med aktiviteter som liknar arbete, men inte får vara riktiga arbetsuppgifter.Vi vet att långvarig arbetslöshet tenderar att slå ut människor permanent från arbetsmarknaden.


För att arbetslösheten ska kunna gå ner när konjunkturen vänder krävs därför insatser för dessa personer omgående.Forskningen har också tydligt visat att ju mer aktiviteten för den arbetssökande påminner om riktiga arbeten, desto större är sannolikheten att den arbetssökande senare kan återgå i ett vanligt jobb.


Dagens fas 3 där arbetsuppgifterna uttryckligen förbjuds från att vara riktiga arbetsuppgifter är därför djupt olyckligt. Återkommande rapporter om missförhållanden som att arbetslösa fått se på film och äta popcorn i verksamheten är ett starkt uttryck för det underliggande problem som finns i verksamheten.


Bara 15 procent har hittills lämnat fas 3 för utbildning eller jobb.Det är centralt för människors välmående att känna att de bidrar till samhället snarare än att de belastar samhället. Studier vid Mittuniversitetet visar att arbetslösa som längtar efter ett arbete drabbas av psykisk ohälsa i betydligt högre utsträckning än andra samt att den psykiska hälsan försämras ytterligare av att vara i situationer där många andra också är arbetslösa.


Utformningen av sysselsättningsfasen inom jobb och utvecklingsgarantin är ekonomiskt oansvarigt Det är ett slöseri med arbetskraft att aktivt tilldela dem meningslösa uppgifter och dessutom betala anordnare för detta. Det är tydligt att det finns annat arbete som behöver utföras och som skapar värde i samhället. Vi har till exempel stora behov av avlastning i välfärdssektorn och då särskilt inom vård och omsorg.


Därför vill Socialdemokraterna skrota fas 3 och föreslår en mer framtidsinriktad reform genom extratjänster i offentlig och ideell sektor riktade till långtidsarbetslösa. Staten ska stå för hela lönekostnaden som ska vara i enlighet med kollektivavtalen. Det ska finnas lokala avtal med parterna och antalet extratjänster ska stå i proportion till den ordinarie arbetsstyrkan. Extra tjänsterna ska också gå att kombinera med utbildning.


Alla ska få möjlighet till ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Sverige tjänar på att vi håller ihop. Sverige kan bättre.


Lena Palmén (s) kommunalråd Borås


Inga-Kersti Skarland (s) biträdande oppositionsråd Ulricehamn


Lisa Dahlberg (s) kommunalråd Mark

ANNONS
Av Lena Palmén - 12 april 2013 15:54


Drygt 400 000 personer är arbetslösa i Sverige. Över 100 000 av dessa ungdomar är mellan 18-24 år. Över 30 000 unga har i dag varit arbetslösa i mer än sex månader. Det håller tillbaka drömmar och framtidshopp.

Tyvärr är Boråsregionen inget undantag. Närmare 8 000 personer i vår region tvingas varje dag stanna hemma från jobbet. För de har inget jobb att gå till. Drygt 2 200 ungdomar är arbetslösa i Boråsregionen. Det är ett misslyckande för Sverige och för Boråsregionen.

Antalet sökande till kurser och program vid landets universitet och högskolor har aldrig varit större. Under de senaste fem åren har antalet sökande ökat stadigt – främst i gruppen upp till 24 år. Strax innan julen 2012 presenterade Högskolverket en rapport som visar att andelen högskoleexaminerade i Sverige sjunker och kommer att fortsätta sjunka framöver. Det får effekten att allt färre av våra unga ges möjlighet att studera, och Sveriges långsiktiga konkurrenskraft urholkas.

Regeringen har under två år dragit ner på 20 000 utbildningsplatser vid svenska universitet och högskolor. Inför i år skar regeringen bort runt 6 000 platser. Nu, några månader senare, meddelar regeringen att man för tillbaka 1 400 platser. Det är ett framsteg att regeringen nu tar ett litet steg i rätt riktning, även om det är marginella förbättringar. Men vi kan konstatera att regeringen fortfarande nekar 18 600 ungdomar att studera vidare. Sverige är förmodligen det enda land i världen som sänker sina utbildningsambitioner istället för att höja dem.

Det går inte att ta Sveriges historiskt starka ekonomiska ställning för given. Därför krävs rejäla krafttag. Vi föreslog redan i höstas att 35 000 nya utbildningsplatser skulle skapas för att möta rekryteringsgapet vi ser på arbetsmarknaden.


Vi menar att Sverige behöver möta utvecklingen genom framtidsinriktade investeringar i kunskap och innovationer. Vi ska öka vår konkurrenskraft och vinna framgångar på nya internationella marknader.


Vi socialdemokrater har siktet inställt på att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. Antalet arbetade timmar ska öka.Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Då duger det inte med att flytta lite utbildningsplatser fram och tillbaka – och långsiktigt minska dem. Det duger inte att vi har företag som tvingas tacka nej till order på grund av att de inte hittar rätt kompetens samtidigt som vi har massarbetslöshet. Människor stängs ute och de svenska företagens konkurrenskraft hotas. Sverige kan bättre.


Lena Palmén, kommunalråd Borås (S)

Lisa Dahlberg, kommunalråd Mark (S)

Mattias Josefsson, oppositionsråd (S)
Av Lena Palmén - 5 april 2013 10:28

BT och regeringen har samma märkliga syn på Sveriges 100 000 unga arbetslösa. Lata, tv-spelande, vill ha allt gratis... Denna trötta medelålders "det var bättre förr"-inställning.


"Löfvens löfte: Missköt skolan så tar staten hela smällen" skriver BT:s ledarredaktion idag.

Ledaren avslutas: "Konkret blev Löfven först i förlustens ögonblick. SSU tvingade fram en halvering av åtgärdskarensen vid ungas arbetslöshet. Det ska räcka med 90 dagars inskrivning på arbetsförmedlingen för att staten ska lägga livet till rätta med jobb, praktik eller utbildning. (---) Den som pluggar hårt och väljer en högre utbildning som bekostas med lån och extrajobb på fritiden, vet nu att det kunde ha räckt med att spela tv-spel i 90 dagar för få allt gratis."


BT: Gå ut och träffa lite ungdomar och undersök om de inte är som folk är mest, några lata, de allra flesta nyfikna och villiga att hugga tag i sin framtid. Bra, tycker jag att de inte ska behöva vänta mer än tre månader på att få stöd med att komma igång. Arbetslöshet riskerar att passivisera även den piggaste, det är en väl känd sanning!

Av Lena Palmén - 3 april 2013 21:14

En bra dag och kväll. Kloka diskussioner och inlägg i temagrupperna största problemet är att det inte går att genomföra allt vi faktiskt vill. Det har hänt mycket i Sverige under de sex år som borgarna har styrt.Mycket behöver förändras vi vill hitta tillbaka till ett samhälle där människan står i centrum . Lösningar som gäller alla och inte bara några med stor plånbok. Det går att förändra men det kommer att ta tid. Vi har ett tufft jobb nu att göra de prioriteringar som vi politiker alltid måste göra. Just nu känns det väldigt bra men jag kommer nog att svettas och våndas inför många beslut innan veckan är slut.

Av Lena Palmén - 28 mars 2013 13:31

Det är glädjande siffror som redovisas här under. Men den satsningen som nu sker genom Textil Fashion Center, Borås högskolas arbete inom textil och miljö och det kommande kongresshuset kommer att ge ytterliggare skjuts i vårt arbete med att öka besöksnäringen i Boråsregionen. 

 

Turismen i Sjuhärad omsätter en miljard

2013-03-28 08:55
Turismen i Sjuhärad omsätter en miljard

En färsk analys från Resurs AB visar att den turistekonomiska omsättningen i Sjuhärad ökade till nästan 1 miljard kronor (994 miljoner) inräknat regionala resor för shopping. Det är en ökning med 20% från 2011. Av dessa utgör den regionala shoppingen 157 miljoner.

Anledningen är bland annat ökade dygnsutlägg för hotellgäster och dagbesökare. 1,8 miljoner turistiska övernattningar hade Sjuhärad under 2012, nästan en halv miljon av dessa i komersiella boendeformer. Hotellgäster spenderade 292 miljoner kronor under 2012 och var därmed den ekonomiskt viktigaste boendekategorin.

- Sjuhärad visar på stark tillväxt med hög beläggningsgrad, exempelvis Borås ligger på 66% under veckorna och 53% i snitt totalt, säger Lotta Nibell-Keating, Analys och affärsutveckling på Västsvenska Turistrådet.

Lena Palmén, Direktionen Sjuhärads Kommunalförbund och ledamot i styrgruppen för Destinationsutveckling Sjuhärad instämmer och tillägger:

- Kommunerna, Kommunalförbundet och Västsvenska Turistrådet bedriver sedan 2011 ett samverkansprojekt för att utveckla och stötta besöksnäringen i Sjuhärad. Tillsammans med alla övriga goda insatser som görs hoppas vi kunna nå målet om en dubblerad omsättning från till 2015. Vi har kommit en bit på väg!

Projektets handlingsplan inkluderar bland annat samhällets roll för besöksnäringens utveckling t ex inom planeringshänseenden och nya investeringar. Borås planer på ett nytt kongresshus får stor inverkan på framtiden. Därutöver sker konkreta operativa insatser kopplade till bland annat mötesindustrin, naturturism och charter.

- Det handlar om att hitta en långsiktig struktur för hur vi på ett effektivt sätt kan samverka delregionalt kring besöksnäringen och dra nytta av varandras tillgångar. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa ett bredare utbud och ett intressantare innehåll, säger Helena Alcenius, VD BoråsBorås AB.

Mer information:
- Lena Palmén, 0768-88 70 23
- Helena Alcenius, 0705-41 54 44
- Lotta Nibell-Keating, 0707-70 00 38

Av Lena Palmén - 20 mars 2013 11:29


Det är med intresse och en stor portion förvåning vi läser Saveta Olsens debattartikel om förskolan i BT den 18 mars. Där finns både motsägelser och ”schablonartade lösningar”. Men något är ändå värt att kommentera.

Saveta skriver att ”en enkel och snabb åtgärd är att öka antalet pedagoger i verksamheten”. Tidigare i artikeln har hon fnyst åt och kallat en (S)-satsning på 30 miljoner i Borås för ”löjeveckande”.


Men inte med ett ord nämner hon vad hon och hennes parti vill göra, vilka pengar de avser att använda. Allt mynnar ut i att det (S) gör är fel. Ty ingenstans kan man se att (M) i Borås har mer pengar budgeterade till förskolan. Hennes resonemang blir ytterligare ihåligt och ändå mer fantastiskt när hon i ett annat stycke skriver ”Vi har begränsade resurser och måste göra ständiga prioriteringar”.


Några ytterligare pengar från staten är vad vi vet inte aktuella och inte heller är det oss bekant att (M) har för avsikt att höja skatten, varken i stat eller kommun, för att värna välfärden.


De Rödgröna i Borås välkomnar alltid en saklig debatt men Savetas staplande av ord där all konstruktivitet saknas leder knappast framåt. En stor skillnad är att (S) ger konkreta förslag bl a genom ”löjeväckande” 30 miljoner ytterligare till Borås. Det skulle bl a kunna innebära ett välkommet personaltillskott. Vi bygger också förskolor för att komma tillrätta med det som eftersattes under de borgerliga åren i Borås.


Skillnaden är att (S) faktiskt är beredda att avsätta mer pengar till kommunerna. Ett måste för mer personal, minska barngrupperna och ändamålsenliga lokaler.


Lena Palmén (S)

Kommunalråd


Presentation


Jag heter Lena Palmén och är sedan 2006 Socialdemokratiskt kommunalråd i Borås Stad. På bloggen kommer jag att skriva om sånt som jag tycker är viktigt för att Borås ska bli en ännu bättre stad att bo och leva i.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2013
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ borasbloggen.se med Blogkeen
Följ borasbloggen.se med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se