Alla inlägg under januari 2013

Av Lena Palmén - 23 januari 2013 11:23

      Igår hade jag förmånen att få tala på Mötesindustriveckans Tillväxtdag i Göteborg.


Temat var kongresshus i Borås. Jag beskrev den politiska processen fram till att det nu finns ett inriktningsbeslut som ska tas i kommunfullmäktige imorgon. Lyssna och titta gärna på debatten imorgon med start klockan 18.00 på www.boras.se om varför vi ska ha ett hus för stora möten just i Borås och Boråsregionen.

ANNONS
Av Lena Palmén - 23 januari 2013 11:15

 Drygt 400 000 personer är arbetslösa i Sverige. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,6 procent. Över 100 000 av dessa är ungdomar mellan 18-24 år. Ungefär hälften av alla arbetslösa ungdomar saknar fullständig gymnasieutbildning.

Arbetslösheten väntas stiga. I november 2012 varslades närmare 9 900 personer om uppsägning varav 1 600 i Västra Götaland. Det är en ökning med cirka 30 procent jämfört med motsvarande månad 2011.

Samtidigt skär regeringen ned antalet studieplatser på högskolor och universitet. Under 2012 försvann 10 000 platser och under 2013 skär man bort ytterligare runt 6 000 platser. Det innebär att utbildningsnivån i Sverige sjunker. Samtidigt har antalet sökande till landets universitet och högskolor aldrig varit fler.

Regeringen har under sina år vid makten sänkt skatterna med över 120 miljarder kronor med motiveringen att det ska ge fler jobb. Flera experter och regeringens egna bedömare är kritiska till bland annat den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och den sänkta krogmomsens effekter. Dessutom har regeringen drivit igenom en rad försämringar för löntagare i form av försämrade villkor i lagen om anställningsskydd, semesterlagen och a-kassan.

Endast 4 procent av alla arbetslösa har 80 procent av sin tidigare inkomst i dagpenning. Över 40 procent, eller motsvarande närmare 2 000 personer, som var inskrivna som aktivt arbetssökande i november i Borås var inte berättigade tillnågon ersättning över huvud taget från a-kassan. Istället för att villkoren i a-kassan talar regeringen om ytterligare skattesänkningar och försämrade arbetsvillkor för löntagare.

Socialdemokratisk politik utgår från idén att det är efterfrågan på företagens varor och tjänster som skapar fler jobb. Samtidigt behöver vår konkurrenskraft stärkas mot omvärlden. Sverige och Boråsregionen ska inte konkurrera med försämrade arbetsvillkor utan med kunskap.

Socialdemokraterna har på riksplanet föreslagit massiva utbildningsinsatser för unga, bland annat ungdomskontrakt för unga arbetslösa utan gymnasieutbildning och yrkesintroduktionsprogram för unga. Dessutom investerar vi i närmare 700 utbildningsplatser i Boråsregionen i bland annat Borås högskola och kommunal vuxenutbildning.

Även om det är regeringen som ansvarar för arbetsmarknadspolitiken kan vi som kommunpolitiker inte ställa oss på läktaren och se på när regeringen inte tar ansvar. Även om våra verktyg är trubbiga behöver vi göra vad vi kan. Vi har i våra kommuner bland annat föreslagit ett lokalt kunskapslyft för unga under 25 år utan gymnasieutbildning, aktivt arbete med att växla bidrag mot arbete för personer med försörjningsstöd och att vid upphandlingar i största möjliga mån ställa krav på lärlingsplatser och praktikplatser.

Sverige och Boråsregionen kan bättre – med tydliga politiska ambitioner. Det har Socialdemokraterna.

Lena Palmén, kommunalråd (S) Borås

Pelle Pellby, kommunalråd (S) Mark

Mattias Josefsson, oppositionsråd (S) Ulricehamn

Niclas Hillestrand, ordförande IF Metalls avdelning Borås

Marie Sjöhem, ordförande LO-facken Borås/Bollebygd

Peter Rosholm, oppositionsråd (S) Bollebygd

Stefan Carlsson, oppositionsråd (S) Svenljunga

ANNONS
Av Lena Palmén - 14 januari 2013 09:52

Från debattsidan i söndagens BT 


Vi arbetar för invånarnas intresse och tar ansvar

Sveriges kommuner får allt tuffare att klara välfärdsuppdraget på grund av den övervältring av kostnader som den moderatledda regeringen driver igenom mot landets kommuner. Inför 2012 tvingades 63 kommuner att höja skatten. Inför 2013 pressades hela 89 kommuner till samma sak. Förra året konstaterade vi att denna övervältring motsvarar åtminstone 70 öre i höjd kommunal skatt. Samtidigt har vi tagit ansvar i kommunerna genom olika sparprogram för att möta dessa kostnader.


Den borgerliga regeringen har valt att sänka skatten för utvalda grupper medan bland annat sjuka, arbetslösa och pensionärer fått behålla en högre skattenivå och samtidigt se sina ersättningar minska. Genom att höja den kommunala skatten tvingas dessa, redan hårt utsatt grupper, att betala vår gemensamma välfärd två gånger.

En kommunpolitiker ansvarar för kommunen utifrån givna förutsättningar. En lika viktig uppgift är att driva opinion som är till gagn för invånarna – oavsett om det är regionala, nationella eller internationella frågor. Den nu igångsatta utbyggnaden av Rv 40 är ett tydligt exempel påen framgång tack vare stark opinionsbildning från bland annat kommunpolitiker.


Vi likställer vårt uppdrag med många andra intresseorganisationer, exempelvis fackförbunden. Fackets viktigaste uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsplatsen. Men många av arbetsvillkoren påverkas eller styrs av lagar. Facket har både rättigheten men framför allt skyldigheten att driva opinion kring förändringar i arbetsvillkoren.


Likaså gör fackens motparter. Inte sällan lyfter de fram lagstiftning som hinder som försvårar för deras medlemmar att kunna växa och utvecklas.


Även enskilda företag driver opinion i olika sakfrågor som de anser hindrar dem från att utvecklas. Som exempel skrev flera småhusföretagare på SvD:s debattsida strax innan jul att det inte är riksbankschefens Stefan Ingves sak att sköta bostadspolitiken. Företagarna levererade svidande kritik mot regeringen i allmänhet och finansminister Anders Borg i synnerhet för deras passivitet.


Vi delar i mångt och mycket kritiken och ser det inte som att företagarna skyller på någon annan inför sina ägare. Istället ser vi att de bevakar sina företags och ägares intressen i en viktig samhällsfråga – bostadsbristen och det låga byggandet i Sverige.


Flera kommuner har bekymmer att klara välfärdsuppdraget. Även inför i år prioriterade den borgerliga regeringen bort kommunerna. Istället lades lejonparten av regeringens bedömda reformutrymme, 16 miljarder kronor, på sänkt bolagsskatt. Med tanke på det hade det behövts fler kommunpolitiker som drev en starkare och tydligare opinion – för invånarnas intressen.


Lena Palmén (S) kommunalråd Borås

Mattias Josefsson (S) Vice ord i kommunstyrelsen Ulricehamn

Pelle Pellby (S) vice ord i kommunstyrelsen Mark

Peter Rosholm (S) Vice ord i kommunstyrelsen Bollebygd

Stefan Carlsson (S) vice ord i kommunstyrelsen i Svenljunga

Claes Redberg förste vice ord i kommunstyrelsen Tranemo

Mats Palm vice ord i kommunstyrelsen iHerrljunga

Av Lena Palmén - 10 januari 2013 15:44

En rapport om hur det ser ut i Boråsregionen idag när det gäller arbetslöshet, varsel och  tillgång till utbildning och arbetet.


Vi vill visa att en Socialdemokratisk politik skulle göra skillnad för de människor som idag behöver en utbildning eller vidareutbildning för att komma in på arbetsmarknaden. 


"Sverige kan bättre-om jobb och utbildning i landet och i Boråsregionen"Presenterat av Boråsregionspolitikerna  Mattias Josefsson Ulricehamn, Pelle Pellby Mark, Peter Rosholm Bollebygd, Stefan Carlsson Svenljunga samt Marie Sjöhem Transports fackförening, Niklas Hillestrand IF Metall och mig.  


Av Lena Palmén - 5 januari 2013 09:43

Från dagens debatt på BT av Mattias Josefsson Ulricehamn, Inga-Kersti Skarland Ulricehamn, Pelle Pellby Mark och mig.


Sverige är ett bra land på många sätt. Men mycket har förändrats på senare år. Vi är en rik nation ändå drar vi ner på sjukförsäkring och a-kassa. Många kommuner tvingas till hårda nypor för att få ekonomin att gå runt.


Som socialdemokrater har vi full förståelse för att många känner en oro inför framtiden. Kommer jobben att räcka till? Kommer vi att klara av att ha en välfärd med hög kvalitet? Kommer också mina barn och barnbarn att kunna ha det bra? Det är naturliga frågeställningar i tider av oro.


Samtidigt finns det krafter i samhället som försöker slå mynt på denna rädsla och presentera enkla lösningar. Inte sällan försöker dessa krafter sprida myter, peka ut en grupp eller en sakfråga till roten för alla problem i Sverige eller i en kommun. Som exempel målas upp att människor vallfärdar till Sverige och får bilar, möblerade våningar och välfyllda bankkonton när de passerar gränsen.


Få känner till att den i särklass största gruppen som invandrar till Sverige är svenskar själva som återvänder hem efter studier och utlandsarbete. Socialdemokratisk politik och samhällsmodell innebär breda lösningar som lyfter hela samhället. En politik som innebär samarbete och utveckling för att lösa gemensamma problem. En av de utmaningar vi står inför är att hjälpa människor som med risk för sitt liv tvingats fly sitt hemland på grund av krig, politisk uppfattning, ras, religion eller sexuell läggning. Dessa människor möts inte av lyxiga lägenheter och tjocka plånböcker när de kommer till Sverige. Däremot erbjuds fristad samtidigt som det ställs krav på att anpassa sig till det svenska samhället.


Vi är övertygade om att det går att skapa ett samhälle så att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Men för det krävs framtidsinriktade reformer för fler jobb, som inkluderar alla och som ser de utmaningar Sverige står inför. Socialdemokraterna skjuter till mer pengar för att få igång byggandet av bostäder. Vi höjer barnbidrag och sänker skatten för pensionärer. Dessutom riktas pengar till att stärka kvaliteten i skolan och omsorgen. Vi föreslår dessutom förbättrad sjukförsäkring och a-kassa.


Alla ska kunna lita på att vårt samhälle och känna trygghet den dag olyckan är framme eller jobbet försvinner. Sverige kan bättre än idag. Vi kan bygga ett framgångsrikt och jämlikt samhälle dit alla är välkomna. De enkla lösningarnas politik är inte svaret på de utmaningar vi står inför. De löser vi bara genom att hålla ihop.


Lena Palmén, kommunalråd (S) BoråsPelle Pellby, kommunalråd (S) MarkMattias Josefsson, oppositionsråd (S) UlricehamnInga-Kersti Skarland, kommunstyrelsen (S) Ulricehamn

Av Lena Palmén - 4 januari 2013 13:55

I dagens ledare  i BT kan man tro att  Borås Röd-Gröna inte jobbar för att minska hemlösheten. Anledning till ledaren är att vi inte vill skriva på ett så kallat "Letter of intent" med regeringens hemlöshetssamordnare. Att skriva på leder inte till att Borås gör något annat än det vi redan gör idag. Jag hade ett budskap med till samordnaren och det var att regeringen måste hitta sätt som gör att byggandet av hyresrätter ökar.


Jag och Yvonne Persson har idag lämnat in en debattartikel till BT som beskriver hur vi jobbar med frågan.Borås Stadsarbete mot hemlösheten 


I Borås ska ingen behöva vara bostadslös. Varje individ ska erbjudas hjälp och stöd för att

så fort som möjligt kunna ändra sin situation. Det är Borås Stads strävan och mål i arbetet

mot hemlöshet.


Hemlösheten är en utmaning för det svenska välfärdssamhället. Arbetet med att motverka

hemlöshet är en viktig politisk fråga. Det handlar dels om att se till att de som är hemlösa

får ett värdigt boende, dels om att förhindra att hemlöshet uppstår.


Detta går att läsa i Borås Stads plan mot hemlöshet. En plan som är tagen i politisk enighet.


Orsakerna till hemlöshet är många och ofta komplicerade. Definitionen av hemlöshet är

bred och kräver ett minst lika brett utbud av möjliga insatser. De senaste åren har bostadsmarknaden försämrats avsevärt för alla men främst för människor som har svårt att klara ett eget boende. Det har vuxit fram en sekundär bostadsmarknad med socialtjänsten som hyresvärd.


I Borås tar vi frågan på fullt allvar och jobbar för att minimera bostadslösheten med särskilt fokus på barnfamiljer där Social Omsorgsnämnd har samordningsansvaret. Som exempel kan nämnas.


-Ett framgångsrikt vräkningsförebyggande arbetet som finasieras av Borås Stad. Arbetet sker i samverkan med övriga förvaltningar o bolag.


-Speciell lokalresursplan för hemlöshetsfrågor antagen i december 2012.


-Nämnden har satsat på akutboendet Biskopsmössan med ett utökat antal platser samt med en kvalitetssatsning på ca 2 miljoner kr från det tidigare boendet Göta 44.


-Handlingsplan mot hemlöshet 2012 antagen av Kommunstyrelsen. Där konkreta åtgärder från berörda nämnder till lämnas till kommunstyrelsen under våren 2013.


-Sociala kontrakt tecknas för vissa personer som inte har möjlighet att få eget. Vi tittar på möjligheten till "Housing First"(bostad först).


-Social omsorgsnämnd gör en årlig kartläggning av hemlösheten som kompletter den som Socialstyrelsen gör vart 6:e år.


Det är ett föränderligt och ständigt pågående arbete, vi följer andra kommuners lyckade satsningar och lär. Likväl som andra kommuner lär av oss. Vi tar det ansvar som vi kommunalpolitiker har.


Vi kommer även i fortsättnningsvis att kritisera regeringens bostadspolitik där det idag saknas styrmedel för att öka byggandet av hyrestätter. Ett bekymmer vi delar med många av landets kommuner. Vi behöver fler hyresrätter som en del i arbetet mot hemlösheten.


Vi fortsätter arbetet med att bostad och tak över huvudet borde vara en rättighet för alla.Yvonne Persson (S) Ordförande i Social Omsorgsnämnden

Lena Palmén (S) kommunalråd

Presentation


Jag heter Lena Palmén och är sedan 2006 Socialdemokratiskt kommunalråd i Borås Stad. På bloggen kommer jag att skriva om sånt som jag tycker är viktigt för att Borås ska bli en ännu bättre stad att bo och leva i.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ borasbloggen.se med Blogkeen
Följ borasbloggen.se med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se