Senaste inläggen

ANNONS
Av Lena Palmén - 9 april 2013 14:41

Replik ledare i Borås Tidning 9 april 2012 "Hög tid för veto mot de rödgrönas skolpolitik"


Borås stad ska självklart följa lagen och ge stöd och hjälp efter var och ens behov. Det ska gälla alla barn och alla våra skolor. Om det någon gång fallerar är vi tacksamma att det uppmärksammas, via medier eller genom att föräldrar tar kontakt direkt med Borås stad. Vi tar sådana larm på allvar!


Men om man bara läser Borås Tidnings ledarsida får man en alldeles sned bild av verkligheten som ingen, allra minst våra skolbarn, vinner på. Nämligen att alla boråsiska skolor är i djup kris och fritt fall. Detta är inte sant. I en del av våra nästan 40 grundskolor finns problem som vi jobbar stenhårt med att lösa. Alla förvaltningschefer är med i detta och en handlingsplan kommer presenteras senare i vår.


Men, och detta är vi övertygade om, den övergripande sanningen är att skolorna i Borås är bra. Med fantastisk personal, elever som trivs och lär sig för livet. En bild av verksamheten, kanske inte lika spridd som BT:s mörker på ledarplats, men dessbättre faktiskt en sannare bild!

ANNONS
Av Lena Palmén - 5 april 2013 10:28

BT och regeringen har samma märkliga syn på Sveriges 100 000 unga arbetslösa. Lata, tv-spelande, vill ha allt gratis... Denna trötta medelålders "det var bättre förr"-inställning.


"Löfvens löfte: Missköt skolan så tar staten hela smällen" skriver BT:s ledarredaktion idag.

Ledaren avslutas: "Konkret blev Löfven först i förlustens ögonblick. SSU tvingade fram en halvering av åtgärdskarensen vid ungas arbetslöshet. Det ska räcka med 90 dagars inskrivning på arbetsförmedlingen för att staten ska lägga livet till rätta med jobb, praktik eller utbildning. (---) Den som pluggar hårt och väljer en högre utbildning som bekostas med lån och extrajobb på fritiden, vet nu att det kunde ha räckt med att spela tv-spel i 90 dagar för få allt gratis."


BT: Gå ut och träffa lite ungdomar och undersök om de inte är som folk är mest, några lata, de allra flesta nyfikna och villiga att hugga tag i sin framtid. Bra, tycker jag att de inte ska behöva vänta mer än tre månader på att få stöd med att komma igång. Arbetslöshet riskerar att passivisera även den piggaste, det är en väl känd sanning!

Av Lena Palmén - 3 april 2013 21:14

En bra dag och kväll. Kloka diskussioner och inlägg i temagrupperna största problemet är att det inte går att genomföra allt vi faktiskt vill. Det har hänt mycket i Sverige under de sex år som borgarna har styrt.Mycket behöver förändras vi vill hitta tillbaka till ett samhälle där människan står i centrum . Lösningar som gäller alla och inte bara några med stor plånbok. Det går att förändra men det kommer att ta tid. Vi har ett tufft jobb nu att göra de prioriteringar som vi politiker alltid måste göra. Just nu känns det väldigt bra men jag kommer nog att svettas och våndas inför många beslut innan veckan är slut.

Av Lena Palmén - 2 april 2013 19:49

Det har varit många tiggare i centrala Borås i vinter. Radio Sjuhärad och Borås Tidning har speglat deras liv i flera inslag och artiklar. Jag har också funderat på hur de har det och vad vi skulle kunna göra för dem.


Via långa diskussioner och många kontakter kom vi till slut fram till att vi inte ska ordna härbärge åt någon särskild grupp, utan det vi behöver göra är att försöka få fram sängplatser under tak som kan användas av dem som har råkat i sådana omständigheter att de akut behöver det.


Detta har jag försökt säga i ett radioinslag som har sänts idag, men det blev inte riktigt med den nyans jag ville. Inget i radions inslag är egentligen fel i sak - det är bara det att i Radio Sjuhärads sändningar och artikel framstår jag nog som lite kallsinnigare när det gäller tiggarna än vad jag faktiskt känner mig. 


Så här blir det kanske tydligare vad det är vi vill göra:


* Vi undersöker möjligheten att så fort vi kan få fram ett antal sängplatser under tak för dem som behöver sådan plats.

* Den som behöver en sådan plats får söka upp den, behöver inte visa legitimation och får en säng om det finns en ledig just då. Eftersom vi aldrig kan veta i förväg hur många platser som behövs så kommer vi inte heller att kunna utlova någon platsgaranti.


Vi undersöker nu sätt att genomföra detta. Gärna i samarbete med frivilligorganisationer i Borås.


Av Lena Palmén - 28 mars 2013 13:31

Det är glädjande siffror som redovisas här under. Men den satsningen som nu sker genom Textil Fashion Center, Borås högskolas arbete inom textil och miljö och det kommande kongresshuset kommer att ge ytterliggare skjuts i vårt arbete med att öka besöksnäringen i Boråsregionen. 

 

Turismen i Sjuhärad omsätter en miljard

2013-03-28 08:55
Turismen i Sjuhärad omsätter en miljard

En färsk analys från Resurs AB visar att den turistekonomiska omsättningen i Sjuhärad ökade till nästan 1 miljard kronor (994 miljoner) inräknat regionala resor för shopping. Det är en ökning med 20% från 2011. Av dessa utgör den regionala shoppingen 157 miljoner.

Anledningen är bland annat ökade dygnsutlägg för hotellgäster och dagbesökare. 1,8 miljoner turistiska övernattningar hade Sjuhärad under 2012, nästan en halv miljon av dessa i komersiella boendeformer. Hotellgäster spenderade 292 miljoner kronor under 2012 och var därmed den ekonomiskt viktigaste boendekategorin.

- Sjuhärad visar på stark tillväxt med hög beläggningsgrad, exempelvis Borås ligger på 66% under veckorna och 53% i snitt totalt, säger Lotta Nibell-Keating, Analys och affärsutveckling på Västsvenska Turistrådet.

Lena Palmén, Direktionen Sjuhärads Kommunalförbund och ledamot i styrgruppen för Destinationsutveckling Sjuhärad instämmer och tillägger:

- Kommunerna, Kommunalförbundet och Västsvenska Turistrådet bedriver sedan 2011 ett samverkansprojekt för att utveckla och stötta besöksnäringen i Sjuhärad. Tillsammans med alla övriga goda insatser som görs hoppas vi kunna nå målet om en dubblerad omsättning från till 2015. Vi har kommit en bit på väg!

Projektets handlingsplan inkluderar bland annat samhällets roll för besöksnäringens utveckling t ex inom planeringshänseenden och nya investeringar. Borås planer på ett nytt kongresshus får stor inverkan på framtiden. Därutöver sker konkreta operativa insatser kopplade till bland annat mötesindustrin, naturturism och charter.

- Det handlar om att hitta en långsiktig struktur för hur vi på ett effektivt sätt kan samverka delregionalt kring besöksnäringen och dra nytta av varandras tillgångar. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa ett bredare utbud och ett intressantare innehåll, säger Helena Alcenius, VD BoråsBorås AB.

Mer information:
- Lena Palmén, 0768-88 70 23
- Helena Alcenius, 0705-41 54 44
- Lotta Nibell-Keating, 0707-70 00 38

Av Lena Palmén - 20 mars 2013 11:29


Det är med intresse och en stor portion förvåning vi läser Saveta Olsens debattartikel om förskolan i BT den 18 mars. Där finns både motsägelser och ”schablonartade lösningar”. Men något är ändå värt att kommentera.

Saveta skriver att ”en enkel och snabb åtgärd är att öka antalet pedagoger i verksamheten”. Tidigare i artikeln har hon fnyst åt och kallat en (S)-satsning på 30 miljoner i Borås för ”löjeveckande”.


Men inte med ett ord nämner hon vad hon och hennes parti vill göra, vilka pengar de avser att använda. Allt mynnar ut i att det (S) gör är fel. Ty ingenstans kan man se att (M) i Borås har mer pengar budgeterade till förskolan. Hennes resonemang blir ytterligare ihåligt och ändå mer fantastiskt när hon i ett annat stycke skriver ”Vi har begränsade resurser och måste göra ständiga prioriteringar”.


Några ytterligare pengar från staten är vad vi vet inte aktuella och inte heller är det oss bekant att (M) har för avsikt att höja skatten, varken i stat eller kommun, för att värna välfärden.


De Rödgröna i Borås välkomnar alltid en saklig debatt men Savetas staplande av ord där all konstruktivitet saknas leder knappast framåt. En stor skillnad är att (S) ger konkreta förslag bl a genom ”löjeväckande” 30 miljoner ytterligare till Borås. Det skulle bl a kunna innebära ett välkommet personaltillskott. Vi bygger också förskolor för att komma tillrätta med det som eftersattes under de borgerliga åren i Borås.


Skillnaden är att (S) faktiskt är beredda att avsätta mer pengar till kommunerna. Ett måste för mer personal, minska barngrupperna och ändamålsenliga lokaler.


Lena Palmén (S)

Kommunalråd


Av Lena Palmén - 20 mars 2013 10:57

 Svar till (M) på dagens debattsida


Svenska ungdomar inte latare än andra

Arbetslösheten bland unga i Sverige är hög och växande. Idag är den svenska ungdomsarbetslösheten högre än ijämförbara europeiska länder – såsom Norge, Finland, Danmark och Tyskland.

Omkring 100 000 personer i åldern 18-24 år är inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa. Ungefär hälften av alla arbetslösa ungdomar saknar fullständig gymnasieutbildning.

Tyvärr är Boråsregionen inget undantag. Drygt 2 200 ungdomar är arbetslösa i Boråsregionen. Det är ett misslyckande för Sverige och för Boråsregionen.

Situationen är särskilt besvärlig för de unga som varit arbetslösa under en längre period. De senaste fem åren har långtidsarbetslösheten bland unga ökat kraftigt. Det gäller oavsett vilket mått på långtidsarbetslöshet man använder.

Så här ser det ut i Sverige idag. När Moderaterna analyserar orsakerna till att våra ungdomar stängs ute från arbete kommer Fredrik Schulte, ledamot i skatteutskottet, tillsammans med några partikamrater på BT:s debattsida den 17 mars fram till slutsatsen att svenska ungdomar är lata. Moderaternas lösning är sänkt skatt genom ytterligare jobbskatteavdrag.

Vi socialdemokrater drar en helt annan slutsats. Ungdomsarbetslösheten måste knäckas och skolresultaten vändas så att alla får en bra start i livet. Vi menar att svenska ungdomar inte är latare än ungdomar i jämförbara länder. Det är uppenbart att regeringens ensidiga fokus på att slösa bort miljarder av skattebetalarnas pengar på ineffektiva åtgärder inte biter.

Jobbskatteavdrag kostar staten årligen drygt 40 miljarder kronor. Vare sig verkligheten eller någon vetenskaplig studie visar på att jobbskatteavdraget har gett någon som helst effekt i form av nya jobb.

Vi har istället presenterat flera framtidsinriktade förslag för fler jobb och för en bättre skola. I vår budget stärker vi skolan med ytterligare drygt 3 miljarder kronor. Dessutom har vi presenterat utbildningskontrakt för att hjälpa ungdomar att få fullständig gymnasieutbildning samtidigt som vi ställer rimliga krav. Dessutom föreslår vi yrkesintroduktionsjobb och bristyrkesutbildningar för att bryta arbetslösheten för ungdomar.

Vi stimulerar byggandet av bostäder och renoveringen av våra miljonprogram. Vi investerar mer pengar i underhåll och utbyggnad av vägar och järnvägar i Sverige. Det skapar jobb och stärker Sveriges konkurrenskraft. Vi är övertygade om att Sverige kan bättre än idag. Vi är övertygade om att vi kan ge ungdomar en tro på framtiden. Men för det krävs en annan politik.


Lena Palmén, kommunalråd Borås (S)                    Pelle Pellby fd kommunalråd Mark (S)

Mattias Josefsson, oppositionsråd Ulricehamn (S)  Claes Redberg oppositonsråd Tranemo (S) 

Mats Palm, kommunalråd Herrljunga (S)                Peter Rosholm kommunalråd Bollebygd (S)

Inga-Kersti Skarland biträdande oppositionsråd i Ulricehamn (S) 

Presentation


Jag heter Lena Palmén och är sedan 2006 Socialdemokratiskt kommunalråd i Borås Stad. På bloggen kommer jag att skriva om sånt som jag tycker är viktigt för att Borås ska bli en ännu bättre stad att bo och leva i.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2013
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ borasbloggen.se med Blogkeen
Följ borasbloggen.se med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se